top of page
Elektriciteit -Graad 2

Elektriciteit -Graad 2

Je leert draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten; zelfs een eigen installatie in werking stellen volgens de wettelijke reglementeringen.
Je leert over elektrische schakelingen, pneumatische en (elektro-) hydraulische schakelingen. 
Je oefent in het (de)monteren van machineonderdelen en in het plaatsen, aansluiten en vervangen van elektrische componenten in verschillende borden.
Elektriciteit is in de 2e graad nog voldoende breed: immers niet enkel elektrische schakelingen van fietsen en andere voertuigen kunnen aan bod komen …maar evengoed sanitaire installaties (leidingen en kraanwerk)  en/of koel- en verwarmingsinstallaties.

Graad

Tweede graad

Niveau

Arbeidsfinaliteit

Uren/week

32

Instroom

2B (of 2A)

Evaluatie

Graadsevaluatie

bottom of page