top of page
Experimenteren in Lab
Onze eigen-wijze aanpak
 • Theorie ervaringsgericht onderbouwen: Theoretische kennis die je niet toepast, gaat snel verloren. Onze vakleerkrachten gebruiken vaak het woord “voeling”. Pas wanneer leerlingen theorie toepassen, komen ze tot echt inzicht met de materie.

 • Autonomie: In het verwerven van kennis, stimuleren we de leerlingen tot begeleid zelfstandig leren, waarbij onze leerkrachten zowel de rol van expert opnemen maar ook van coach. 

 • Praktische ijkingstoets: Leerlingen oefenen gedurende het schooljaar hun kennis en vaardigheden. Ze stellen projecten of opdrachten voor aan een jury van leraren en externen. Wie op tijd start, goed plant en rekening houdt met de tussentijdse feedback, kan schitteren voor een jury van vakspecialisten. 

 • Rapport met doelstellingen: We visualiseren elke doelstelling met kleuren. Je moet eindigen in het groen om te kunnen slagen. Naarmate je een doelstelling meer oefent en uitvoert en toont dat je ze beheerst evolueer je richting de groene kleur. 

 • BYOD: Elke leerling heeft zijn laptop en kan zo tijdens de les werken aan opdrachten, thuis werken aan taken. Ook examens worden digitaal gemaakt.

 • SAM-projecten in plaats van losse vakken: Tijdens de SAM-blokken vervagen de vakgrenzen helemaal. Elke twee weken krijgen de leerlingen een nieuw thema waar ze samen en/of zelfstandig mee aan de slag gaan

 • Anders leraar zijn: Onze leerkrachten zijn stuk voor stuk vakspecialisten die vanuit een passie voor hun vak voor de klas staan. Ze zijn zowel meester in hun vak als sterk in hun coachende en opvoedende rol. 

Kinderen op school
Graadsklassen

In Vlaanderen zit 25 % van de leerlingen in graadsklassen. In tegenstelling tot de meeste scholen, hebben wij bewust voor graadsklassen gekozen. Deze graadsklassen vormen ondertussen één van de pijlers uit ons onderwijsaanbod.

 • Binnen een vaste  klasgroep hebben jongeren een veilig gevoel.

 • Conflicten en problemen komen sneller aan het licht, er wordt sneller op gereageerd.

 • Jongeren leren om sociaal vaardiger te zijn in een graadklas : ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen.

 • Door zelfontdekkend leren, ontwikkelen jongeren oplosmethoden.

 • Men leert zelfstandig werken en werken actief.

 • Sterkere leerlingen pikken al wat mee van het volgende jaar maar kunnen een helper zijn voor de anderen.

 • Zwakkere leerlingen kunnen de leerstof 2 maal horen.

 • Leerlingen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht is meer een coach.

Huiswerk
SAM-projecten

Leerlingen in de A-finaliteit verwerven de leerdoelen van de algemene vakken door elke twee weken te werken aan projecten. Leerlingen krijgen tussendoor korte instructiemomenten, waar bepaalde leerdoelen apart worden uitgelegd door de vakleerkracht. Een team van leerkrachten werken de projecten uit en begeleiden de verschillende SAM-groepen.

Leerlingen krijgen geen punten meer maar worden beoordeeld op het al of niet bereiken van de leerdoelen.

bottom of page