PRIVACYVERKLARING


Door de website te gebruiken - bijvoorbeeld door het bezoeken van de verschillende pagina's van de website, in te schrijven op de nieuwsbrief, contact met ons op te nemen via het online contactformulier, etc. - gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Website Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

 

 

Welke informatie verzamelen we?


We ontvangen, verzamelen en slaan alle informatie die u vrijwillig inbrengt op onze website of aan ons op een andere manier bezorgt zorgvuldig op en we gebruiken deze louter voor de vermelde doeleinden. Daarbij verzamelen we technische informatie zoals uw Internet Protocol (IP) adres dat u gebruikt om uw computer te verbinden met internet, computer- en verbindingsinformatie zoals uw browser en besturingssysteem. Er kunnen software tools gebruikt worden die informatie over de sessie meten en verzamelen zoals responstijd, duur van paginabezoeken, info over pagina interactie en gebruikte methodes om uit te loggen. We verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer u deze informatie via de website vrijwillig met ons deelt, zoals naam, email, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats.

Hoe verzamelen we deze informatie?


Wanneer u een vraag stelt, zich abonneert op onze nieuwsbrief, een online inschrijving doet of op een andere manier informatie via de website aan ons doorgeeft, dan verzamelen we de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft zoals naam, emailadres, adres, rijkregisternummer, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats. Deze persoonlijke informatie zal enkel gebruikt worden i.f.v. de redenen waarvoor u de informatie aan ons bezorgd hebt. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden.

 

Hoe en waarom slaan we deze informatie op en gebruiken we ze? 

 

We verzamelen informatie om volgende doeleinden:

-  i.f.v. klantgerichte dienstverlening en online inschrijving

-  i.f.v. gepersonaliseerde informatieverstrekking m.b.t. ons studieaanbod

-  i.f.v. statistische verwerking van niet-personaliseerde data

-  om te voldoen aan toepasbare wetgeving en regelgeving.

 

De website van VTI Zeebrugge wordt gehost op Wix.com platform. Wix.com voorziet een online platform dat het mogelijk maakt om het studieaanbod bekend te maken. Persoonlijke data wordt mogelijks opgeslagen via Wix.com’s data storage, databases and Wix.com algemene applicaties. Wix.com slaat deze data op een beveiligde server beschermd door een firewall.

 

Hoe communiceren we met websitebezoekers?


Mogelijks kunnen we u contacteren m.b.t. uw account, om technische problemen met een account op te lossen, om een ander probleem op te lossen, om uw mening te vragen via een survey of vragenlijst, om u op de hoogte brengen van veranderingen in onze organisatie of m.b.t. uw online inschrijving en/of vraag die u ons gesteld heeft. Voor deze redenen kunnen we u mogelijks contacteren per email, telefoon, sms of briefwisseling.

 

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website- bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden.

Hoe kunnen bezoekers hun goedkeuring onttrekken?


Indien u niet wil dat wij uw data nog verwerken, neem dan contact op via privacy@vtizeebrugge.be of schrijf een brief naar vzw SKOBO - VTI Zeebrugge, Ploegstraat 38, 8380 Zeebrugge. 

 

Privacybeleid updates


We hebben het recht om het privacybeleid op elk moment te wijzigen, daarom herbekijkt u deze best frequent. Veranderingen en aanpassingen worden vanaf publicatie onmiddellijk doorgevoerd. Wanneer er materiële wijzigingen aan het privacybeleid worden doorgevoerd dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht zodat u ten allen tijde weet welke informatie wij verzamelen, opslaan en hoe we deze verwerken.

Vragen en contactinfo


info@vtizeebrugge.be of vzw SKOBO - VTI Zeebrugge, Ploegstraat 38, 8380 Zeebrugge