COACHES EN LEERLINGENBEGELEIDING

In de eerste plaats is iedere leraar, en in het bijzonder de coach, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Maar daarnaast staat een team van leerlingenbegeleiders klaar om in te spelen op de concrete en acute problemen van alle jongeren (zoals  leerstoornissen, moeilijkheden op school of thuis zoals verdriet, medische problemen, ruzie, gedragsproblemen…).

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ook de GOK-begeleiders vullen aan met begeleiding bij moeilijkheden met het studeren of met de planning.

Wat is bij ons een coach?

Op onze school spreken we niet langer van klassenleraar of klastitularis, maar van een coach. Het coachingsysteem is verankerd in de leerlingenbegeleiding van de school. We geloven dat het voorzien van persoonlijke begeleiding voor  leerlingen een wereld van verschil kan uitmaken bij hun ontplooiing. Noem je dit nu “mentor”, “groene leerkracht” of “coach” … dat maakt weinig uit. Belangrijk is dat de leerling deze coach aanvoelt als een persoon die het goed met hem of haar voorheeft, vertrouwen uitstraalt en interesse vertoont in wat de leerling doet op onze school, een borgende hand is op zijn of haar schouder.

LEERLINGENZORG

In de eerste plaats is iedere leraar, en in het bijzonder de coach, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Maar daarnaast staat een team van leerlingbegeleiders klaar om in te spelen op de concrete en acute problemen van alle jongeren (zoals  leerstoornissen, moeilijkheden op school of thuis, medische problemen, gedragsproblemen…). Ook de GOK-leerkrachten helpen onze leerlingen in hun opvoedingsproces.

DYSLEXIE, DYSCALCULIE, DCD, ASS

Deze leerlingen kunnen in overleg met de leerlingbegeleiding een handelingsplan krijgen waarin algemene en specifieke afspraken worden vermeld.

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS

SMARTSCHOOL VOOR LEERLINGEN