DE 7 TROEVEN VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP OOSTKUST

 

DE SCHOLENGEMEENSCHAP OOSTKUST…

1 Telt zeven hartelijke scholen waar iedereen welkom is

2 Biedt een ruim studieaanbod in de onmiddellijke omgeving

3 Zorgt voor eigentijds onderwijs binnen een moderne infrastructuur

4 Garandeert een maximale zelfontplooiing en een optimale leerlingen- en studiebegeleiding

Staat borg voor een degelijke voorbereiding op hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt 5

Werkt nauw samen met het regionale bedrijfsleven 6

Zorgt voor een vlotte overgang van basisonderwijs naar de middenschool 7

De goede samenwerking tussen de scholen zorgt ervoor dat een overgang vlot kan verlopen.

OLVTD_MetDeScholengemeenschapOostkust_9mrt_02

SINT BERNARDUSINSTITUUT

Sportlaan 4 • 8300 Knokke-Heist
Tel.: 050 60 79 27
www.sibe.be

OLVTD_MetDeScholengemeenschapOostkust_9mrt_03

SINT-JOZEFSLYCEUM

Van Rysselberghestraat 12 • 8300 Knokke-Heist
Tel.: 050 60 23 03
www.sintjozefslyceum.be

OLVTD_MetDeScholengemeenschapOostkust_9mrt_04

SINT-JOZEFHANDELSSCHOOL

Weststraat 86 • 8370 Blankenberge
Tel.: 050 42 85 39
www.sjsp.be

VTIZeebrugge, een erkend examencentrum voor koeltechniek en verwarming

Door zelf bepaalde certificaten te kunnen uitreiken, krijgen bepaalde opleidingen bij ons een meerwaarde. Ook de daaraan verbonden knowhow en infrastructuur zorgen voor extra gedrevenheid bij onze leerkrachten. Dit alles komt ook de leerlingen te goede.

Certificaat van bekwaamheid in de Koeltechniek categorie I

Leerlingen die het zevende Se-n-Se Industriële koeltechnieken TSO volgen kunnen in de school tijdens hun opleiding het examen afleggen en zo het certificaat behalen.

Ook externen kunnen bij ons terecht om het certificaat te behalen of te hernieuwen, info op onze website www.attestkoeltechniek.be.

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof en gasvormige brandstof GI

Leerlingen die het zevende specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties BSO volgen krijgen op onze school de kans de opleiding te volgen en de examens af te leggen. Deze certificaten zijn 5 jaar geldig en bij het solliciteren op de arbeidsmarkt een reële meerwaarde.

Ook externen kunnen binnenkort bij ons terecht om het certificaat te behalen of te hernieuwen.

VOLWASSENONDERWIJS, ONZE NIEUWE UITDAGING

Levenslang leren is geëvolueerd van een noodzaak tot alledaagse realiteit. Ook onze school wil daarin mee participeren en kansen bieden je competenties op een aantal domeinen te actualiseren en uit te breiden.

De beroepsopleiding Sanitair Installateur


In de opleiding Sanitair installateur worden vaardigheden aangeleerd met betrekking tot het plaatsen en aansluiten van sanitaire en gastoestellen, het dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen van huishoudelijke en semi-industriële, individuele gasverwarmingsinstallaties en het vervaardigen en plaatsen van een metalen dakbedekking, dakgoten en –afvoeren.

Zuinig omgaan met energie in een nieuw “energiecentrum”

Energieverbruik wordt aan banden gelegd. Het is dan ook voor de hand liggend dat ook wij onze leerlingen daaromtrent beter willen opleiden. Naast de twee opleidingscentra voor koeltechniek en verwarming maken we een didactisch lokaal beschikbaar waar diverse alternatieve energievormen opgesteld staan, functioneren en waar met behulp van metingen de energiewinst bepaald kan worden.