Doorstroomfinaliteit

TSO theoretisch

Computer Circuit Board Macro

Technologische wetenschappen

Optie Mechatronica

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen de mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informatica-wetenschappen.

Mechatronica is een uitdagend vakgebied. In de praktijk kunnen monteurs met mechatronica zowel machines assembleren als repareren. Daarbij zoekt hij of zij naar een storing in de machine door bijvoorbeeld gebruik te maken van een softwaresysteem. Wanneer de storing gelokaliseerd is wordt deze verholpen. De storing kan zowel mechanisch, elektrisch, softwarematig als op het gebied van meet en regeltechniek zijn. Daarom moet een mechatronicus verstand hebben van deze disciplines.

Diversiteit Studenten

Maatschappij- en welzijns-wetenschappen

voorheen STW

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.