MAATSCHAPPIJ &

WELZIJN

B-STROOM

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Centraal in de begeleiding staat de klascoach. 

 

In de 2de en 3de graad kies je de studierichting in het beroepsonderwijs waarin je je verder wilt bekwamen en specialiseren. Zo kan je kiezen voor personenzorg waarbij je kan specialiseren in thuiszorg, bejaardenzorg of kinderzorg maar ook andere beroepsopleidingen behoren tot de mogelijkheden.