ONS SCHOOLREGLEMENT

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Vanaf schooljaar 2016-2017 is er nog één schoolreglement voor beide campussen, voorlopig hebben we nog een opsplitsing.

ONS SCHOOLREGLEMENT ‘light versie’

In de ‘light versie’ van ons schoolreglement geven wij in paar bladzijden de belangrijkste afspraken mee om samen te kunnen zorgen  voor een aangenaam schoolklimaat. 
Dit foldertje is snel gelezen en begrepen.

Let wel: juridisch heeft het algemeen schoolreglement het laatste woord.

INFOFOLDER

Bekijk hier de infofolder van onze school. Je krijgt er een eerste impressie van hoe leerlingen, ouders en personeel hun school beleven.

STUDIETOELAGEN

Heel wat meer mensen recht op een school- af studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt.
Misschien u ook. Als u twijfelt, kunt u voor alle zekerheid een aanvraag indienen.

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN?

– Door een aanvraagdocument af te halen aan de receptie van de school.

– Door informatie op te zoeken op  www.studietoelagen.be en online in te tekenen (hiervoor hebt u wel een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig)

– Door te bellen naar het gratis infonummer 1700

Mensen die reeds recht hadden op een studietoelage, krijgen automatisch een nieuwe aanvraag thuis gestuurd. De aanvraag kan dan thuis volledig ingevuld worden, je hebt ook geen attest meer nodig van de school of gemeente.  Dit gebeurt automatisch.

Indienen moet uiterlijk op 30 juni van dat schooljaar gebeuren.

Maar hoe vlugger u de aanvraag indient, hoe vlugger er een uitbetaling kan gebeuren !

AANKOOP EN HUUR VAN BOEKEN

DE SCHOOLBOEKEN

STAP 1:

Je bestelt zo snel als mogelijk je boeken via de website www.studieshop.be . De boekenlijst is daar voorhanden. Alles wijst zichzelf. Heb je toch problemen, neem dan contact op met het onthaal van onze school om je daarbij te laten helpen.

STAP 2:

Studieshop zorgt dat de bestelling naar onze school wordt gebracht. Daarnaast vervolledigen wij je boekenpakket met schoolinterne uitgaven zoals een schoolagenda, schooleigen cursussen, …

Wij vragen een voorschot van € 50 op de schoolrekening (agenda, kopieën, cursussen, …) contant te betalen bij het afhalen van de boeken.
De eindafrekening met o.a. de kopieën wordt in de maand mei opgestuurd. Huur- en koopboeken worden rechtstreeks en apart door ‘Studieshop’ gefactureerd.

Foto27